Μέσα ἀνάπτυξης

Gravatar 'APIs' require no authentication, and are all based around simple HTTP GET requests. Use the links below to find out more about constructing request URLs, different implementation options and more.

URL γκράβαταρ

Learn about how to generate the URLs required to request Gravatar Images and Profile data.

Εἰκόνες γκράβαταρ

Προφὶλ γκράβαταρ

XML-RPC API